• REDcert

  Oferujemy Państwu systemy certyfikacji dla zrównoważonej biomasy, biopaliw i biopłynów, a także dla zrównoważonych surowców rolnych znajdujących zastosowanie w przemyśle spożywczym i paszowym oraz dla biomasy wykorzystywanej jako materiał.

  Czytaj dalej
 • REDcert-EU und REDcert-DE

  Dzięki systemom certyfikacji REDcert-EU i REDcert-DE mają Państwo nieograniczony dostęp do niemieckiego rynku lub też do europejskich rynków biomasy, biopaliw i biopłynów.

  Czytaj dalej
 • REDcert²

  REDert2 oferuje Państwu niezawodną i wydajną certyfikację zrównoważonego rozwoju dotyczącą wykorzystania biomasy jako materiału mającego zastosowanie w przemyśle chemicznym.

  Czytaj dalej

REDcert – Państwa partner w certyfikacji zrównoważonego rozwoju


REDcert oferuje systemy certyfikacji dla zrównoważonej biomasy, biopaliw i biopłynów (REDcert-EU) oraz dla zrównoważonych surowców rolnych przeznaczonych do wykorzystania w sektorze spożywczym i paszowym oraz do wykorzystania biomasy jako materiału (REDcert2). Filozofia REDcert polega na udzielaniu wsparcia uczestnikom systemu podczas wdrażania certyfikacji zrównoważonego rozwoju oraz na oferowaniu im systemów o charakterze praktycznym.

Posiadają Państwo różne surowce i chcieliby Państwo tylko jeden system certyfikacji zrównoważonego rozwoju? REDcert oferuje Państwu różne rozwiązania, dzięki którym wymagany jest tylko jeden audyt, żeby Państwa surowce mogły być przedmiotem dostaw realizowanych na wszystkich rynkach.

Ponadto systemy REDcert mają zastosowanie dla wszystkich podmiotów gospodarczych danego łańcucha tworzenia wartości. Główna działalność REDcert związana z realizacją wymagań dotyczących zrównoważonego rozwoju skupia się na terytorium Niemiec i Europy.


Na naszej stronie internetowej znajdą Państwo informacje na temat zadań i celów REDcert, wymagań systemowych, systematyki kontroli, terminów szkoleń oraz na wiele innych tematów.

         

 • Bernhard Krüsken

  Sekretarz Generalny Niemieckiego Stowarzyszenia Rolników

  „Systemowi REDcert udało się doprowadzić do sytuacji, w której rolnicy w sposób zgodny ze stosowaną praktyką oraz w sposób niezbiurokratyzowany mogą uzyskać wymagane przepisami prawa poświadczenie, że uprawiane przez nich rośliny spełniają zasady zrównoważonego rozwoju w sektorze bioenergetycznym. REDcert oferuje również rozwiązania pozwalające na wykazanie spełnienia wymogów zrównoważonego rozwoju w łańcuchu produkcji żywności i tym samym ułatwia naszym rolnikom dostęp do rynku.”

   

   

   

 • Guido Seedler

  Deutscher Raiffeisenverband e.V.

  „REDcert oferuje praktyczne rozwiązania dla spółdzielczego handlu wiejskiego. Dzięki tym rozwiązaniom możliwa jest efektywna realizacja wytycznych ustawowych dotyczących certyfikacji zrównoważonego rozwoju.”


   

   

 • Horst Seide

  Prezydent Fachverband Biogas e.V.

  "Już teraz REDcert jest niezawodnym partnerem w certyfikacji zrównoważonego rozwoju biometanu w sektorze paliwowym. Od 2021 wszystkie biogazownie wytwarzające energię elektryczną i cieplną muszą przeprowadzić certyfikacje. Branża biogazowa dąży do tego, żeby temu wyzwaniu stawić czoła razem z REDcert przez przygotowanie takiego sposobu wdrożenia nowych wytycznych UE, który będzie zgodny ze stosowaną praktyką.”

 • Dr. Christian Krüger

  Corporate Sustainability

  "W BASF łączymy sukces ekonomiczny z ochroną środowiska i odpowiedzialnością społeczną. Różne certyfikacje REDcert dają nam jako globalnemu przedsiębiorstwu chemicznemu możliwość zwiększenia wobec naszych klientów i interesariuszy wiarygodności co do naszych produktów ze sporządzonym bilansem masy. Standardy REDcert znajdują zastosowanie we wszystkich naszych siedzibach. BASF jako pierwsze na całym świecie przedsiębiorstwo zleciło przeprowadzenie zakończonego sukcesem audytu dotyczącego produktu 2018 zgodnie z nowym standardem REDcert2 dla przemysłu chemicznego, a z upływem czasu wszystkie produkty ze sporządzonym bilansem biomasy zostały poddane certyfikacji w oparciu o ten system. Obecnie produkty te znajdują zastosowanie w różnych obszarach przemysłowych (np. opakowania, motoryzacja, budownictwo). Ponadto korzystamy również z systemu REDcert-EU w odniesieniu do produktów ze sporządzonym bilansem biomasy, przeznaczonych dla sektora biopaliwowego."

Aktualnosci

XIII Konferencja KIB „Biopaliwa transportowe” 2024

W tym roku REDcert jest po raz kolejny Złotym Partnerem konferencji „Biopaliwa transportowe” organizowanej przez Krajową Izbę Biopaliw, która odbędzie się w Ostródzie w Polsce w dniach 25 i 26 września 2024 roku.

Dalsze informacje na temat tego spotkania znajdą Państwo tutaj.

 

REDcert Certyfikacja dla paliw odnawialnych pochodzenia niebiogenicznego (RFNBO) i dla paliw węglowych pochodzących z recyclingu (RCF): Zatwierdzenie przez Komisję Europejską jest bliskie.

Na bazie rozporządzeń delegowanych (UE) 2023/1184 i 2023/1185 REDcert opracował szczegółowe wymagania dotyczące certyfikacji paliw odnawialnych pochodzenia niebiogenicznego (RFNBO) oraz dla paliw węglowych pochodzących z recyclingu (RCF) i już w sierpniu ubiegłego roku przedłożył je Komisji Europejskiej (Komisji UE) do zatwierdzenia.

Więcej…

REDcert2 – bazujące na biomasie produkty w przemyśle chemicznym


Przemysł chemiczny sięgając po biomasę wytworzoną zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju próbuje coraz bardziej zastąpić surowce kopalne i tym samym przyczynić się do redukcji szkodliwych gazów cieplarnianych. Dlatego też uczestnicy systemu REDcert2 mają możliwość sprzedaży produktów chemicznych jako produktów „bio-balanced products”, których produkcja wymaga zastosowania certyfikowanej zrównoważonej biomasy.


Mając w tle coraz większe wykorzystanie biomasy jako materiału oraz specjalne i złożone wymagania produkcyjne i procesowe w przemyśle chemicznym, system REDcert2 posiłkując się podejściem bazującym na sporządzaniu bilansu masy w optymalny sposób nadaje się do odwzorowania wartościowości i identyfikowalności zrównoważonej biomasy.


System REDcert2 stosowany w przemyśle chemicznym w odniesieniu do produktów bazujących na biomasie opiera się na istotnych podstawach TÜV Süd Standards CMS 71 oraz na wymaganiach systemu REDcert-EU. Tym samym w związku z wymogami przemysłu chemicznego uzyskanie certyfikatu REDcert2 w zakresie wykorzystania biomasy jako materiału może być podejściem opcjonalnym.

 

Grafik chemische Industrie

Biopaliwa

Fotolia 7064041 S

Dla certyfikacji zrównoważonego rozwoju biopaliw spółka REDcert oferuje Państwu systemy certyfikacji REDcert-DE i REDcert-EU.  

.  

Żywność

Wraz z systemem REDcert² spółka REDcert oferuje Państwu niezawodną i wydajną certyfikację zrównoważonego rozwoju dla żywności.

Pasze

Wraz z systemem REDcert² spółka REDcert oferuje Państwu niezawodną i wydajną certyfikację zrównoważonego rozwoju dla pasz.  

Wykorzystanie biomasy jako materiału

AdobeStock 42110093

Wraz z systemem REDcert² do swojej dyspozycji otrzymują Państwo wydajne rozwiązanie certyfikacyjne dla zrównoważonego wykorzystania biomasy jako materiału mającego zastosowanie w przemyśle chemicznym.  

Rejestracja

icons8 eintreten 100


Za pośrednictwem naszego portalu online mogą Państwo zarejestrować się do systemów certyfikacji  REDcert-DE, REDcert-EU oraz REDcert².

Rejestracja

Certyfikaty

icons8 dokument 500


Wszystkie certyfikaty i zaświadczenia kontrolne, które aktualnie zostały wydane w systemach REDcert, znajdą Państwo na naszym publicznym podglądzie certyfikatów.  

Przeglad certyfikatów

Wykaz gruntów

icons8 Verzeichnis 500


Wraz z wykazem gruntów REDcert spółka REDcert oferuje wszystkim rolnikom nieodpłatną możliwość trwałego zarchiwizowania swoich spisów inwentaryzacyjnych.

Wykaz gruntów

We use cookies
Szanujemy twoją prywatność. Używamy tylko funkcjonalnych plików cookie, aby zapewnić optymalne korzystanie z naszej strony internetowej. Pliki cookies inne niż absolutnie niezbędne do technicznego działania serwisu nie są wykorzystywane przez REDcert. Możesz samodzielnie zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia zgłoszenia możliwe jest, że nie wszystkie funkcje strony będą dostępne.