• AdobeStock_35274455.jpeg
  • AdobeStock_40684737.jpeg
  • AdobeStock_42110093.jpeg
  • Fotolia_7064041_S_kl.jpg

Kontrola systemów REDcert

 

Systemy REDcert zapewniają zgodną z prawem realizację właściwych wytycznych ustawowych oraz kompatybilność z innymi systemami certyfikacyjnymi zatwierdzonymi przez właściwe organy administracyjne. Jednakże występują różne przesłanki przemawiające za certyfikacją zrównoważonego rozwoju, które różnią się od siebie w zależności od rodzaju biomasy, jej przeznaczenia, jak i również od miejsca jej wytworzenia lub użycia. Ten globalny wymiar certyfikacji zrównoważonego rozwoju również dla jednostek certyfikujących stanowi wyzwanie, którego nie można nie zauważyć. W celu utworzenia transparentnych i wiarygodnych systemów kontroli REDcert już na etapie rejestracji jednostki certyfikującej planującej swoją działalność na rzecz systemów REDcert ustalił dla niej kryteria wymagań, które dzielą się na kryteria podstawowe, jak i na kryteria właściwe dla poszczególnych etapów rejestracji: 

 

  1. Dopuszczenie przez właściwy organ w danym państwie lub akredytacja według DIN EN ISO/IEC 17065;

  2. Przeprowadzenie kontroli neutralnej zgodnie z wymogami ISO 19011 – rozdział pomiędzy oceną a certyfikacją.

  3. Zaangażowanie wykwalifikowanego lub specjalistycznego personelu działającego w sposób niezależny i bezstronny – do REDcert należy złożyć wniosek o możliwość zaangażowania audytora.

  4. Uczestnictwo w pierwszym szkoleniu prowadzonym przez REDcert oraz w szkoleniu dla audytorów REDcert jeszcze przed podjęciem działalności certyfikacyjnej w danym systemie REDcert, łącznie z uczestnictwem w kolejnych spotkaniach będących przedmiotem oferty REDcert.

  5. Rejestracja po podpisaniu umowy z REDcert – należy złożyć wniosek o rejestrację lub zatwierdzenie jako jednostka certyfikująca REDcert.

Dopuszczone przez REDcert niezależne jednostki certyfikujące sprawdzają w ramach kontroli neutralnych kryteria zrównoważonego rozwoju w oparciu o zasady systemowe REDcert oraz w oparciu o listy kontrolne (tzw. checklisty).


Przedsiębiorstwa, które chcą poddać się certyfikacji, mogą wybrać sobie jednostkę certyfikującą dopuszczoną przez REDcert. Lista wszystkich jednostek certyfikujących dopuszczonych przez REDcert jest opublikowana na stronie internetowej REDcert.


Wybrana jednostka certyfikująca musi potwierdzić REDcert, że otrzymała zlecenie od danego przedsiębiorstwa na przeprowadzenie certyfikacji.


Wystawienie certyfikatów i zaświadczeń kontrolnych co do zasady możliwe jest dopiero po pozytywnym przeprowadzeniu kontroli na miejscu.


Jednostka certyfikująca deponuje raport kontrolny oraz certyfikat lub zaświadczenie kontrolne w bazie danych REDcert. Wszystkie ważne certyfikaty i zaświadczenia kontrolne są publikowane na stronie internetowej REDcert (www.redcert.org).


Dalsze informacje zostały opublikowane w zakładce: dokumenty systemowe / jednostki certyfikujące.

We use cookies
Szanujemy twoją prywatność. Używamy tylko funkcjonalnych plików cookie, aby zapewnić optymalne korzystanie z naszej strony internetowej. Pliki cookies inne niż absolutnie niezbędne do technicznego działania serwisu nie są wykorzystywane przez REDcert. Możesz samodzielnie zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia zgłoszenia możliwe jest, że nie wszystkie funkcje strony będą dostępne.