• AdobeStock_35274455.jpeg
  • AdobeStock_40684737.jpeg
  • AdobeStock_42110093.jpeg
  • Fotolia_7064041_S_kl.jpg

Rada Doradcza

Rada doradcza jest nieodzownym gremium w systemie REDcert. Definiuje zasady i treści dla systemu certyfikacji w celu wypełniania obowiązujących wymogów prawnych dla biomasy wykorzystywanej do wytwarzania energii, oraz rozwija system, uwzględniając przy tym interesy wszystkich zainteresowanych grup ekonomicznych. Rada doradcza doradza zarządowi w powierzonych mu zadaniach. Sposób działania rady doradczej został zdefiniowany w regulaminie, gdzie uregulowane zostały również  potencjalne konflikty interesów i sposoby ich rozwiązywania. Zarząd zobowiązany jest wysłuchać rady doradczej przed podjęciem decyzji w ramach powierzonych mu zadań oraz uzasadnić przed wspólnikami te działania, które podejmuje wbrew zaleceniom rady doradczej. Członkowie rady doradczej muszą dysponować ugruntowaną wiedzą oraz muszą być ekspertami technicznymi i specjalistycznymi we wszystkich obszarach gospodarczych objętych systemem certyfikacji. Muszą być również obeznani z regułami systemu REDcert oraz z regułami innych branżowych systemów certyfikacji (zarządzanie jakością, zarządzanie środowiskiem, zarządzanie energią). W razie potrzeby sięga się po przedstawicieli z gospodarki, organów i organizacji niepaństwowych. Powołani przez wspólników członkowie reprezentują etapy procesu reprezentowane w systemie REDcert. Aktualnych członków może powoływać REDcert GmbH.


Rada doradcza obraduje w zależności od zaistnienia powodów.

 

Rada do spraw sankcji

Rada do spraw sankcji firmy REDcert to gremium ustanowione w ramach „systemu sankcji“ w systemie certyfikacji REDcert, zajmujące się karaniem wykroczeń popełnianych przeciwko wymaganiom systemu certyfikacji.

Rada do spraw sankcji jest niezależnym neutralnym gremium REDcert. Składa się ona z trzech członków, z których jeden jest adwokatem posiadającym uprawnienia sędziowskie. Członkowie rady do spraw sankcji pochodzą z grup ekonomicznych zaangażowanych w łańcuch produkcji lub ze stowarzyszeń branżowych i powoływani są przez członków zarządu. Dysponują oni ugruntowaną wiedzą oraz są oni ekspertami technicznymi i specjalistycznymi we wszystkich obszarach gospodarczych objętych systemem certyfikacji. Są oni obeznani z regułami systemu REDcert oraz z regułami innych branżowych systemów certyfikacji (zarządzanie jakością, zarządzanie środowiskiem, zarządzanie energią). Nie prowadzi to jednak do żadnych potencjalnych konfliktów interesów w związku z ich wcześniejszą lub obecną działalnością zawodową.

Wdrażaniem sankcji nałożonych przez radę do spraw sankcji zajmuje się spółka REDcert GmbH.


Rada do spraw sankcji obraduje w zależności od zaistnienia powodów.

We use cookies
Szanujemy twoją prywatność. Używamy tylko funkcjonalnych plików cookie, aby zapewnić optymalne korzystanie z naszej strony internetowej. Pliki cookies inne niż absolutnie niezbędne do technicznego działania serwisu nie są wykorzystywane przez REDcert. Możesz samodzielnie zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia zgłoszenia możliwe jest, że nie wszystkie funkcje strony będą dostępne.