• raps.png
  • silo.png
  • speicher.png
  • zapfsaeule.png

Struktura organizacyjna REDcert

Operatorem systemu certyfikacji REDcert jest spółka REDcert Gesellschaft zur Zertifizierung nachhaltig erzeugter Biomasse mbH, która jest również właścicielem znaku towarowego „REDcert“. Przedsiębiorstwo koncentruje się głównie na następujących zadaniach:

  • tworzenie, rozwój i modyfikacja wymagań systemowych w celu wypełnienia wymogów prawnych i operacyjnych,

  • prowadzenie systemu certyfikacji (rejestracja podmiotów gospodarczych, jednostek certyfikujących, wystawianie certyfikatów itp.)

  • działania mające na celu zabezpieczenie integralności systemu oraz zapobieganie nadużyciom i oszustwom

  • działania w zakresie transparentnego zarządzania systemem

  • działania w zakresie rozpatrywania skarg

  • wspieranie producentów (zakłady) i podmioty gospodarcze przy implementacji systemuPoniższa grafika przedstawia zarys struktury organizacyjnej REDcert:  


Stakeholder