• raps.png
  • silo.png
  • speicher.png
  • zapfsaeule.png

REDcert-DE i REDcert-EU dla sektora biopaliw

Do certyfikacji zrównoważonego rozwoju biomasy, biopaliw i biopłynów służą systemy REDcert-DE oraz REDcert-EU.


System REDcert-DE w dniu 20 lipca 2010 roku został dopuszczony przez Federalny Instytut Rolnictwa i Wyżywienia (BLE) jako system certyfikacji zgodny z niemieckimi rozporządzeniami w sprawie zrównoważonego rozwoju (rozporządzenie BioSt-NachV oraz rozporządzenie Biokraft-NachV). Dwa lata później system REDcert-EU został zatwierdzony przez Komisję Europejską. Tym samym certyfikacje zrównoważonego rozwoju stały się możliwe we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz w wybranych państwach trzecich.

System REDcert-DE oraz REDcert-EU znajduje zastosowanie na wszystkich zaangażowanych etapach – począwszy od etapu produkcji i skupu surowców, aż po etap ich przetwarzania w olejarniach oraz etap produkcji biopaliw i biopłynów. REDcert koncentruje swoją działalność na sektorze biopaliw w Niemczech oraz w Europie.