• raps.png
 • silo.png
 • speicher.png
 • zapfsaeule.png

Oświadczenie o ochronie danych

Cieszymy się z Państwa wizyty na naszej stronie internetowej www.redcert.org oraz z faktu, że nasze przedsiębiorstwo wzbudziło Państwa zainteresowanie. Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas ważną sprawą. Dane osobowe to informacje dotyczące osobistych lub rzeczowych stosunków określonej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Należą do nich między innymi nazwisko, adres, numer telefonu i data urodzenia, ale także inne dane, które mogą wskazywać na dającą się zidentyfikować osobę.

Ponieważ dane osobowe korzystają ze szczególnej ochrony prawnej, są przez nas gromadzone wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do udostępnienia Państwu naszej strony internetowej oraz do wykonania naszej usługi. W dalszej części wyjaśnimy Państwu, jakie informacje osobowe zostaną przez nas zapisane podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej oraz w jaki sposób informacje te będą przez nas wykorzystywane.

Nasza praktyka dotycząca ochrony danych jest zgodna z regulacjami prawnymi, w szczególności z regulacjami zawartymi w federalnej ustawie o ochronie danych (BDSG), z regulacjami federalnej ustawy o mediach elektronicznych (TMG) oraz regulacjami ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO). Państwa dane osobowe będą przez nas gromadzone, przetwarzane i przechowywane w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do zapewnienia sprawnej prezentacji niniejszej strony internetowej oraz naszych treści i usług, jak i również w celu przetwarzania zapytań oraz ewentualnie w celu realizacji zamówień / umów, jednakże zawsze wyłącznie tylko wtedy, jeżeli istnieje uzasadniony interes w myśl artykułu 6 akapit 1 zdanie 1 litera f RODO lub jeżeli zachodzi inna okoliczność zezwalająca na ich przetwarzanie. Wykorzystywanie Państwa danych w innych celach, takich jak na przykład przesyłanie informacji reklamowych w formie informatora, odbywa się wyłącznie na podstawie uprzednio udzielonej przez Państwa specjalnej zgody zawierającej dokładnie określony cel takiego przetwarzania.

 

Administrator danych w myśl artykułu 4 akapit 7 RODO

Administratorem danych w myśl RODO oraz innych obowiązujących w państwach członkowskich krajowych ustaw o ochronie danych oraz w myśl pozostałych postanowień wynikających

z przepisów prawa o ochronie danych jest:

REDcert Gesellschaft zur Zertifizierung nachhaltig erzeugter Biomasse mbH

Schwertberger Str. 16

53177 Bonn

kontakt: Formularz kontaktowy

faks: +49 (0) 228 35 06 280

 

Nazwisko i adres inspektora ochrony danych:

nazwisko: René Fetkenhauer

adres: Alpha Datenschutz UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG, Friedrich-Breuer-Str. 34, 53225 Bonn

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Udostępnianie strony internetowej i sporządzanie logów.

Podczas każdego wywołania naszej strony internetowej nasz system w sposób zautomatyzowany gromadzi dane i informacje na temat systemu zainstalowanego na komputerze wywołującym naszą stronę internetową. W tym procesie gromadzone są następujące informacje:

Zakres przetwarzania danych

 1. informacje dotyczące typu przeglądarki i używanej wersji

 2. system roboczy urządzenia wywołującego

 3. adres IP urządzenia wywołującego

 4. data i godzina dostępu

 5. podstrony i zasoby (zdjęcia, pliki, inne treści zawarte na stronie) wywołane na naszej stronie internetowej

 6. serwisy, z których system użytkownika został przekierowany na naszą stronę internetową (referrer-tracking).


Dane te są zapisywane w plikach logów naszego systemu. Dane te nie są zapisywane razem

z danymi osobowymi konkretnego użytkownika, tym samym nie dochodzi do identyfikacji poszczególnych osób odwiedzających naszą stronę internetową.

 • · Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Artykuł 6 akapit 1 litera f RODO (uzasadniony interes). Nasz uzasadniony interes polega na zapewnieniu osiągnięcia poniżej przedstawionego celu.

 • · Cel przetwarzania danych

Zapisywanie informacji w logu ma na celu zachowanie kompatybilności naszej strony internetowej możliwie dla wszystkich osób ją odwiedzających oraz zwalczanie nadużyć oraz zapobieganie awariom. W tym celu konieczne jest zapisywanie w logu danych technicznych komputera wywołującego naszą stronę internetową, żeby możliwie szybko móc zareagować na błędy związane

z wyświetlaniem naszej strony internetowej, ataki na nasze systemy informatyczne i/lub na błędy związane z funkcjonowaniem naszej strony internetowej. Ponadto dane te służą nam do optymalizacji strony internetowej oraz do ogólnego zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

 •  Okres przechowywania danych

Wyżej wspomniane dane techniczne zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do zapewnienia kompatybilności strony internetowej dla wszystkich osób odwiedzających tę stronę, jednakże nie później niż trzy miesiące po wywołaniu naszej strony internetowej.

 •  Prawo do wniesienia sprzeciwu oraz możliwość usunięcia danych

Prawo do wniesienia sprzeciwu oraz możliwości usunięcia danych określone są

w przedstawionych w  niniejszej deklaracji ogólnych regulacjach dotyczących prawa do wniesienia sprzeciwu oraz prawa żądania usunięcia danych, stosownie do przepisów  o ochronie danych. 

 

Szczególne funkcje naszej strony internetowej

Nasza strona internetowa oferuje Państwu różne funkcje, podczas korzystania z których gromadzimy, przetwarzamy i zapisujemy Państwa dane osobowe. Poniżej wyjaśniamy Państwu, co dzieje się z Państwa danymi:

Formularz(e) kontaktowy(e)

- Zakres przetwarzania danych osobowych

Dane wprowadzone przez Państwa do naszych formularzy kontaktowych.

- Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Artykuł 6 akapit 1 litera a RODO (zgoda dorozumiana)

- Cel przetwarzania danych

Dane pobrane za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego lub naszych formularzy kontaktowych są wykorzystywane wyłącznie w celu przetworzenia konkretnego zapytania kontaktowego wpływającego przez formularz kontaktowy.

- Okres przechowywania danych

Po przetworzeniu Państwa zapytania zgromadzone dane zostaną niezwłocznie usunięte, chyba że istnieją ustawowo określone okresy przechowywania.

- Prawo do wniesienia sprzeciwu oraz możliwość usunięcia danych

Prawo do wniesienia sprzeciwu oraz możliwości usunięcia danych określone są w przedstawionych w  niniejszej deklaracji ogólnych regulacjach dotyczących prawa do wniesienia sprzeciwu oraz prawa żądania usunięcia danych, stosownie do przepisów  o ochronie danych. 

Obszar logowania:

- Zakres przetwarzania danych osobowych

Wprowadzone u nas przez Państwa dane rejestracyjne oraz dane do logowania.

- Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Artykuł 6 akapit 1 litera a RODO (zgoda dorozumiana)

- Cel przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej mają Państwo możliwość skorzystania z osobnego obszaru logowania. Jeżeli zapomną Państwo swojego hasła lub swojej nazwy użytkownika, po uprzednim wpisaniu Państwa danych kontaktowych (adres mailowy) istnieje możliwość zlecenia ponownego przesłania Państwu tych danych. Dane użytkownika pobrane w ramach korzystania z obszaru logowania zapisujemy i przetwarzamy wyłącznie w celu zwalczania nadużyć oraz zapobiegania awariom lub w celu zachowania funkcjonalności. Dane te nie są ani wykorzystywane do innych celów, ani też przekazywane osobom trzecim.

- Okres przechowywania danych

Dane, które zostały zgromadzone w ramach funkcji „zapomniałem nazwy użytkownika lub hasła”, zostaną wykorzystane wyłącznie w celu ponownego przesłania zapomnianych danych dostępowych.

- Prawo do wniesienia sprzeciwu oraz możliwość usunięcia danych

Prawo do wniesienia sprzeciwu oraz możliwości usunięcia danych określone są w przedstawionych w  niniejszej deklaracji ogólnych regulacjach dotyczących prawa do wniesienia sprzeciwu oraz prawa żądania usunięcia danych, stosownie do przepisów  o ochronie danych.

Formularz zgłoszenia do subskrypcji biuletynu:

- Zakres przetwarzania danych osobowych

Dane podane przez Państwa przy zgłoszeniu do subskrypcji biuletynu

- Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Artykuł 6 akapit 1 litera a RODO (zgoda dorozumiana)

- Cel przetwarzania danych

Dane pobrane za pośrednictwem maski wprowadzania naszego biuletynu przetwarzamy wyłącznie w celu wysyłki naszego biuletynu, w którym informujemy o wszystkich naszych usługach oraz o naszych nowościach. Po dokonaniu zgłoszenia na adres mailowy przesyłamy Państwu potwierdzenie zawierające link, który należy kliknąć, żeby dokończyć proces zgłoszenia do subskrypcji naszego biuletynu (Double-Opt-In).

- Okres przechowywania danych

W każdej chwili można zrezygnować z subskrypcji naszego biuletynu klikając na link rezygnacji. Link ten zawarty jest również w każdym biuletynie. Państwa dane zostaną usunięte niezwłocznie po Państwa rezygnacji. Państwa dane zostaną również niezwłocznie usunięte w przypadku niedokończenia przez Państwa procedury zgłoszenia do subskrypcji. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia informacji bez podania przyczyn oraz bez wcześniejszego lub późniejszego poinformowania Państwa o tym fakcie.

- Prawo do wniesienia sprzeciwu oraz możliwość usunięcia danych

Prawo do wniesienia sprzeciwu oraz możliwości usunięcia danych określone są w przedstawionych w  niniejszej deklaracji ogólnych regulacjach dotyczących prawa do wniesienia sprzeciwu oraz prawa żądania usunięcia danych, stosownie do przepisów  o ochronie danych. 

 

Informacja o korzystaniu z ciasteczek

Zakres przetwarzania danych osobowych

Na różnych stronach używamy ciasteczek umożliwiających korzystanie z określonych funkcji naszej strony internetowej. Tak zwane „ciasteczka” to małe pliki tekstowe, które Państwa przeglądarka może zapisywać na Państwa komputerze. Te pliki tekstowe zawierają charakterystyczne ciągi znaków, które podczas ponownego wywołania naszej strony internetowej umożliwiają jednoznaczną identyfikację przeglądarki. Proces archiwizowania plików „ciasteczka” określane jest również jako „polityka cookies.”

- Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Artykuł 6 akapit 1 litera f RODO (uzasadniony interes). Nasz uzasadniony interes polega na utrzymaniu pełnej funkcjonalności naszej strony internetowej, zwiększeniu łatwości jej użytkowania oraz umożliwieniu indywidualnego kontaktowania się z klientami. Identyfikacja poszczególnych osób odwiedzających stronę jest możliwa wyłącznie przy użyciu technologii ciasteczek, o ile osoba odwiedzająca naszą stronę internetową wcześniej na podstawie osobnej zgody podała nam odpowiednie dane osobowe.

- Cel przetwarzania danych

Ciasteczka są instalowane na naszej stronie internetowej w celu utrzymania pełnej funkcjonalności naszej strony internetowej oraz w celu poprawy jej użytkowania. Ponadto technologia ciasteczek umożliwia nam rozpoznawanie poszczególnych użytkowników po ich pseudonimach, np. po indywidualnych dowolnych ID, co umożliwia nam oferowanie zindywidualizowanych usług.

- Okres przechowywania danych

Nasze ciasteczka są przechowywane aż do momentu ich usunięcia z Państwa przeglądarki,

a w przypadku sesji-ciasteczek aż do zakończenia sesji.

- Prawo do wniesienia sprzeciwu oraz możliwość usunięcia danych

To Państwo mają możliwość ustawienia swojej przeglądarki zgodnie z Państwa życzeniem w sposób uniemożliwiający instalowanie ciasteczek, przy równoczesnym informowaniu Państwa o tym fakcie, decydując się od czasu do czasu na zaakceptowanie ciasteczek, lub też w sposób pozwalający na ich akceptację. Ciasteczka mogą być używane w różnych celach, np. do rozpoznawania, czy Państwa komputer już kiedyś nawiązał połączenie z naszą stroną internetową (ciasteczka trwałe), lub w celu zapisania ostatnio oglądanych stron (ciasteczka sesyjne). Używamy ciasteczek w celu zapewnienia Państwu wyższego komfortu użytkowania.

Żeby skorzystać z naszych funkcji komfortu zalecamy Państwu zaakceptowanie ciasteczek przewidzianych dla naszej strony internetowej.

Prawo do wniesienia sprzeciwu oraz możliwości usunięcia danych określone są w przedstawionych w  niniejszej deklaracji ogólnych regulacjach dotyczących prawa do wniesienia sprzeciwu oraz prawa żądania usunięcia danych, stosownie do przepisów  o ochronie danych.

 

Bezpieczeństwo i ochrona danych, komunikacja e-mailowa

Państwa dane osobowe są chronione przed dostępem ze strony osób trzecich przez zastosowanie działań technicznych i organizacyjnych na etapie ich gromadzenia, przechowywania i przetwarzania. W sytuacji, gdy komunikacja e-mailowa ma miejsce w sposób niekodowany, z naszej strony nie jesteśmy w stanie zapewnić całkowitego bezpieczeństwa danych na drodze transferu do naszego systemu informatycznego. Dlatego też w przypadku informacji o wysokim stopniu poufności zalecamy Państwu komunikację zakodowaną lub drogę pocztową.

Automatyczne archiwizowanie wiadomości e-mailowyc

- Zakres przetwarzania danych osobowych

W sposób konkretny zwracamy Państwa uwagę na fakt, że nasz system e-mailowy dysponuje zautomatyzowaną procedurą archiwizacji. Wszystkie przychodzące i wychodzące wiadomości

e-mailowe są archiwizowane w formie cyfrowej w sposób uniemożliwiający ich modyfikację.

- Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Artykuł 6 akapit 1 litera f RODO (uzasadniony interes). Nasz uzasadniony interes polega na przestrzeganiu wytycznych prawa podatkowego i handlowego (np. §§ 146, 147 niemieckiej ordynacji podatkowej).

- Cel przetwarzania danych

Cel archiwizacji polega na przestrzeganiu wytycznych prawa podatkowego i handlowego (np. §§ 146, 147 niemieckiej ordynacji podatkowej).

- Okres przechowywania danych

Nasza komunikacja e-mailowa jest przechowywana aż do upływu obowiązkowych okresów przechowywania wynikających z prawa podatkowego i handlowego. Okres przechowywania może wynosić do 10 lat.

- Prawo do wniesienia sprzeciwu oraz możliwość usunięcia danych

Archiwizacja nie obejmuje korespondencji mailowej kierowanej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. W razie pytań dotyczących naszego systemu archiwizowania wiadomości e-mailowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych. Ponadto zwracamy Państwa uwagę na fakt, że akceptujemy wyłącznie dokumentację zapisaną w formie pliku PDF. Pliki spakowane (WinZip, WiRAR, 7Zip itp.) są przez nasze systemy bezpieczeństwa  odrzucane i nie są doręczane. Nie akceptujemy aplikacji w formacie plików Word oraz w innych formatach. Pliki te są przez nas kasowane bez odczytu. Prosimy zwrócić uwagę na fakt, że przesłane w wiadomościach e-mailowych niezakodowane dokumenty aplikacyjne mogą zostać otwarte przez osoby trzecie, zanim jeszcze dotrą do naszych systemów informatycznych. Wychodzimy z założenia, że na niezakodowane dokumenty aplikacyjne możemy odpowiadać również w formie niezakodowanej. Jeżeli tego Państwo sobie nie życzą, prosimy poinformować nas o tym fakcie w Państwa wiadomości e-mailowej z dokumentacją aplikacyjną.

 

Odwołanie zgód – informacje na temat danych oraz żądania zmian – usunięcie & zablokowanie danych

Raz w roku mają Państwo prawo do nieodpłatnej informacji na temat Państwa zapisanych danych, natomiast zawsze mają Państwo prawo do skorygowania, zablokowania lub usunięcia Państwa danych. Państwa dane zostaną przez nas usunięte na pierwsze żądanie, o ile regulacje prawne nie stanowią inaczej. W każdej chwili mogą Państwo odwołać udzieloną nam zgodę na korzystanie z Państwa danych osobowych. Z żądaniami zmian, usunięcia lub skorygowania swoich danych jak i również z propozycjami zawsze mogą zwrócić się Państwo do nas pod następujący adres:

REDcert Gesellschaft zur Zertifizierung nachhaltig erzeugter Biomasse mbH

Schwertberger Str. 16

53177 Bonn

kontakt: formularz kontaktowy

faks: +49 (0) 228 35 06 280

 

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego stosownie do artykułu 77 I RODO

W przypadku podejrzenia, że na naszej stronie Państwa dane są przetwarzane w sposób niezgodny z prawem, zawsze mogą Państwo zażądać rozwiązania problemu na drodze sądowej. Niezależnie od powyższego mogą Państwo zwrócić się do organu nadzorczego. Prawo do wniesienia skargi przysługuje Państwu w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, co oznacza, że mogą Państwo wybrać organ nadzorczy z siedzibą w wyżej wymienionych miejscach. Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, poinformuje Państwa o postępach i efektach rozpatrywania skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej na mocy artykułu 78 RODO.

 

Sporządził:

ã IT-Recht-Kanzlei DURY – www.dury.de

ã Website-Check GmbH – www.website.check.de